Se video
Se  video
Se  video
Frigör resurser med digitalt stöd för standardiserad demensutredning

Med moderna validerade metoder möjliggör vi framtidens vård – från hemmet eller på mottagning. På detta sätt ökar vi tillgängligheten, frigör tid för vården och skapar mer omfattande och tillförlitligt underlag.

Boka en demo
Tack!
×
Oj! Något gick fel. Testa igen
Samarbeten inom vården

Vad är Geras Solutions?

Geras Solutions tillhandahåller digital utredning och beslutsstöd för demensutredning vid misstänkt kognitiv sjukdom. Metodiken är utvecklad i samarbete med både vårdcentraler och specialistmottagningar och har testats klinisk av Karolinska Universitetssjukhuset.

Med hjälp av surfplatta kan patient och anhöriga själva administrera delar av utredningen. Resultaten tolkas automatiskt och presenteras i ett separat gränssnitt för vården.
Via remiss eller hänvisning till Minnesmottagnignen.se tillhandahålls även omfattande kognitiv utredning för att avlasta vårdcentraler i hela landet.

Kognitivt test

Det digitala verktyget inkluderar kognitiva screening-tester som kan utföras av patienten på mottagningen eller i hemmet. Testet är en vidareutveckling av traditionella papper-och-penna tester (MoCA, MMSE och klock-test). Genom ett antal uppgifter testas; minne, visuospatial förmåga, verkställande funktioner, uppmärksamhet / arbetsminne, språk och orientering. Verktyget samlar in en stor mängd data om hur testet genomförs och tillhandahåller cut-off poänger för att skilja subjektiv kognitiv svikt, mild kognitiv svikt och misstänkt kognitiv sjukdom / demens. Testet har i klinisk studie påvisat högre sensitivitet och specificitet än andra etablerade metoder. Även tidsåtgång för tester registreras och bidrar med ytterligare beslutsunderlag med gränsvärden baserade på samma kliniska studie.

Läs mer om klinisk evidens här.

Anamnesupptagning

Med verktyget kan du göra en komplett anamnes. Vilken utförs, antingen av patienten själv med stöd av anhörig, eller med vårdpersonal. Övergripande områden bestäms av vårdpersonal och intelligenta frågebatterier ställer följdfrågor. Anamnes täcker: allmän orienterande information om patienten, upplevda kognitiva symptom utifrån respektive domän, generell hälsostatus, hereditet, medicinering, psykisk hälsa, stress, koncentrationsförmåga, missbruk, riskfaktorer och livsstil/vanor.

Anhöriganamnes med Neurokognitiv Symtomenkät

Anhöriga kan enkelt bidra med sin syn på symtomutveckling via digital version av Neurokognitiv Symtomenkät (CIMP-QUEST). Genom att svara på frågorna i detta väletablerade ramverk genereras automatiskt en sammanställning som ytterligare beslutsunderlag. Genom att enkelt involvera anhöriga säkerställs även samstämmighet i den bild som ges av patienten. I gränssnittet för vården tillhandahålls även ett referensbibliotek med profiler för olika kognitiva sjukdomar, som enkelt kan jämföras med patientens profil.

Direkt sammanställning av resultat

Vårdpersonal kan, bland olika moment, välja vilka som ska utföras av patient och anhöriga. När dessa slutförts återfinns sammanställt beslutsunderlag direkt i verktyget för klinisk bedömning. Detta ger en enkel överblick med möjlighet att dyka djupare i detaljer. Uppföljning vid återbesök jämförs enkelt med tidigare resultat för att skapa en god bild av progress.

Metoder för att förebygga kognitiv svikt och demens

FINGER-studien har revolutionerat synsättet på hjärnhälsa. Den visar på möjligheterna att minska risk för kognitiv svikt genom att förändra livsstilsfaktorer hos olika riskgrupper. Via appen ”Minnesmottagningen” får patienten och anhöriga tillgång till ett riskreduceringsverktyg som är baserat på delar av FINGER-studien. Här finns information och stöd för att följa vanor relaterat till kost, motion, social interaktion och aktiviteter för att träna hjärnan.

Värde för dig inom vården

Kvalité
Ett mer omfattande och lättillgängligt beslutsunderlag baserat på validerade ramverk ger rätt förutsättningar för förbättrad kvalité i diagnostiseringen.
Kapacitet
Ett digitaliserat vårdflöde med förbättrade förutsättningar för patient och anhöriga att själva administrera delar av utredningen, ger mer tid till vården, och möjliggör hantering av större patientvolymer.
Kostnadseffektivitet
Frigjord tid i kombination med stärkta möjligheter till bättre bedömning, tidigare i vårdflödet, medför lägre kostnader.

CE-märkning och patientdatahantering

Geras Solutions tillhandahåller ett CE-märkt medicintekniskt verktyg klass I, enligt MDD (klass IIa enligt MDR). Vi arbetar strukturerat med kvalité enligt ISO13485. Korrekt hantering av patientdata är också en viktig del för oss och de vårdgivare som använder Geras Solutions verktyg.‍
Läs mer om klinisk evidens här.

Geras Clinic / Minnesmottagningen
07350166010010

Så tycker andra om Geras Solutions

”Med Geras har vi möjligheten att drastiskt korta ned tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag”
Göran Hagman, Neuropsykolog
Karolinska Universitetssjukhuset
”I en modern sjukvård betraktas kognitiv svikt lika viktig som hjärtsvikt eller annan allvarlig funktionsnedsättning. Digitala redskap som patienten själv kan tillgå för ökad kunskap och egenvård är ett stort framsteg liksom validerade nätbaserade tester som kan underlätta både diagnostik och tidig behandling”
Wilhelmina  Hoffman, geriatriker, chef Svenskt Demenscentrum
Göran Hagman, Neuropsykolog
Karolinska Universitetssjukhuset
”Med digitalt stöd har vi möjligheten att drastiskt korta ned tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag”
”I en modern sjukvård betraktas kognitiv svikt lika viktig som hjärtsvikt eller annan allvarlig funktionsnedsättning. Digitala redskap som patienten själv kan tillgå för ökad kunskap och egenvård är ett stort framsteg liksom validerade nätbaserade tester som kan underlätta både diagnostik och tidig behandling”
Wilhelmina  Hoffman, Geriatriker Svenskt Demenscentrum

Senaste nyheterna

Partners
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.