Digitala verktyg för forskning inom kognition och hjärnhälsa
Geras Solutions stärker forskning inom läkemedel och akademi genom digitala verktyg för utvärdering av kognition och genom insamling av andra relevanta datapunkter.
Deltagare i studier kan själva administrera validerade kognitiva tester och svara på frågor med hjälp av Geras Solutions app för surfplatta eller telefon. Detta görs från hemmet eller i samband med fysiska besök. Resultaten analyseras med hjälp av AI och presenteras i ett separat gränssnitt för god överblick, men också enkel och säker datahantering.

Hur vi driver vården framåt

Effektiva kliniska studier

De validerade digitala kognitiva testerna kan ersätta existerande papper-och-penna tester så som exempelvis MoCA eller MMT / MMSE. Detta frigör tid men bidrar också med förbättrad sensitivitet och specificitet i de bedömningar som görs av den kognitiva statusen.

Utöver bedömning av kognitiv status kan också ett antal andra kompletterande datapunkter samlas in. Detta inkluderar exempelvis en omfattande anamnes eller anhörigas syn på utveckling av eventuella symtom med hjälp av klinisk validerade ramverk. Samtliga moment kan genomföras på distans med hjälp av surfplatta eller telefon.

Enkel uppföljning över tid

Longitudinella studier hanteras enkelt med stöd av digital teknik som möjliggör uppföljning av en kohort på distans. Påminnelser kan skickas ut och deltagare kan genomföra de specifika moment som efterfrågas. Justeringar av frågor så väl som uppdateringar- och hantering av samtycke kan också hanteras via Geras Solutions app.

Strukturerad datahantering

Geras Solutions verktyg möjliggör insamling av data från flera källor. Deltagare i studien bidrar med input från tester och frågebatterier via separat app. Samtidigt kan övrig relevant data samlas in via separat web-baserat gränssnitt för forskare. Detta möjliggör enkel hantering av data och export av resultat för vidare analyser.

Case

Urval av deltagare för klinisk studie

Med hjälp av Geras Solutions digitala plattform definieras tydliga kriterier relaterat till kognition så väl som andra faktorer utifrån anpassningsbara formulär. Detta är till stöd när deltagare i kliniska studier rekryteras. Kriterier för inkludering definieras på förhand i verktyget och frågor samt kognitionstester kan enkelt administreras av potentiella deltagare direkt via smartphone, eller med hjälp av vårdpersonal genom läsplatta. Vidare kommunikation med deltagare i studien såväl som de individer som exkluderats kan enkelt administreras centralt via plattformen.

Kliniska prövningar för nya läkemedel

Läkemedelsprövningar som har behov av att kontrollera för effekter på kognition hanterar detta enkelt genom Geras Solutions plattform. Studiedeltagare genomför kognitionstester med mera från hemmet eller i samband med övriga besök relaterat till studien. Med digitala standardiserade tester med hög precision kan traditionella papper-och-penna tester med dedikerad testledare undvikas. Detta förenklar administration, eliminerar subjektiv påverkan och ger ett mer omfattande analysmaterial. Utöver ökad kvalité kan också kostnaderna för läkemedelsprövningen hållas lägre.  

Kognitiv svikt i samband med kirurgiska ingrepp

Den kognitiva förmågan påverkas i samband med kirurgiska ingrepp. Återhämtningen varierar dock i stor utsträckning mellan olika individer. Forskning kring den normala återhämtningstiden inom dagkirurgin är viktig för att kunna avgöra om- och hur länge en patient skall hållas kvar för observation. Utökad kunskap kring normal återhämtning och avvikelser från detta är möjlig genom Geras Solutions kognitiva tester före- och efter ingrepp. Plattformen kan sedan användas i klinisk praxis efter att normalfördelning och baslinjedata etablerats.

CE-märkning och patientdatahantering

Geras Solutions tillhandahåller ett CE-märkt medicintekniskt verktyg klass I, enligt MDD (klass IIa enligt MDR). Vi arbetar strukturerat med kvalité enligt ISO13485. Korrekt hantering av patientdata är också en viktig del för oss och de vårdgivare som använder Geras Solutions verktyg.‍
Läs mer om klinisk evidens här.

Boka in en demo
Tack!
×
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Boka in en demo
Tack!
×
Oj! Något gick fel. Testa igen
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.